A Grammar Point fejezet olyan, mint egy
tankönyv. Mindig minden leckében ugyanazok a nyelvtani ismeretek szerepelnek változatlan formában. Természetesen
ahogy haladunk a nyelvtanban, egyre több elemmel bővül a Grammar Point.rnrnNagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek
számára világos legyen, hogy mit jelent egy-egy nyelvtani szakkifejezés (pl. melléknevek fokozása). Ezért a
nyelvtan tananyag felépítésénél két dolgot vettem figyelembe. Egyrészt a gyermeki beszédfejlődést, másrészt
a magyar nyelvtan tanítás haladási ütemét.rnrnElső évben megtanuljuk a legfontosabb statikus elöljárószavakat,
mutató-, kérdő- és személyes névmásokat és néhány birtokos szerkezetet.rnrnMásodikban az összes birtokos
szerkezetet állító, tagadó és kétféle kérdő formában.rnrnHarmadikban a melléknevek fokozása a központi
téma, és év végén megtanuljuk a jelzős szerkezeteket háromféle igeidőben használni.rnrnNegyedikben elkezdjük
az igék és igeidők tanulását. A rendhagyó igékkel kezdjük, egyrészt mert a legegyszerűbb igék mind
rendhagyók, másrészt hogy látható legyen a különbség a három igealak között.rnAzonnal megismerkedünk a négy
alap igeidővel (present simple, present continuous, present perfect, past simple). Ennek több oka van.rn1. ez felel
meg leginkább a gyermeki beszédfejlődésnek, hiszen a kisgyermek is egyszerre ismerkedik az összes igeidővelrn2. ez
a négy igeidő ismerete elég az összes többi igeidő megértéséhez és használatáhozrn3. ha csak egy igeidőt
tanulnánk egyszerre, akkor mi értelme lenne a három igealaknak?rnrnHosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy
egy-két év kell, mire minden gyerek számára letisztul a négy igeidő. Azonban ezzel a módszerrel elkerülhető az
a probléma, amivel rendszeresen találkozom, hogy nem értik a különbséget az igeidők között, és nem tudják
tudatosan használni azokat. rnrnÖtödik osztály vége felé tanuljuk a szenvedő szerkezetet, amit a magyar nyelvből
nagyon könnyen meg lehet érteni. rnrnHatodik osztályban már egészen komoly vizekre evezünk, amikor elkezdünk
foglalkozni a segédigékkel...

Nagyon jól ment minden!!

Üdv a fedélzeten, !

Hiba: !

Hiba: Ez az e-mail cím már használatban van, kérem válasszon másikat!

Sikeresen kijelentkeztél!